Pomáháme zlepšit finanční situaci klientů

Budujeme dlouhodobé vztahy. Garantujeme rychlé platby. Poskytujeme finanční prostředky.

Maximalizace efektivity investic

Spojuje nás zkušenost a znalost. Efektivně fungujeme na mezinárodních trzích.

Finanční ukazatele

Čistý příjem
99
euro mln
ROTE
38 %
 
PAYOUT RATIO
72 %
 
Celkové hodnoty kapitálu
15.0 %
 
Celkové objemy
8,455
euro mln
Celkový objem nakoupených
pohledávek a poskytnutých půjček
5,312
euro mil
Servizi offerti dal Gruppo
Non recourse
Credit
Management
Legal Assistance
E-billing
Altri prodotti
Conto Deposito