Poslání a principy

Poslání

Být lídry v inovaci, službách zákazníkům a realizaci na našich cílových trzích, s nízkým rizikovým profilem a vysokou provozní efektivitou, v souladu s osvědčenými postupy správy a řízení veřejných společností.

Vize

Být lídrem ve speciálních zákoutích financování v Evropě, profitovat ze svého vedoucího postavení ve finančních službách poskytovaných dodavatelům do veřejných správ.