Zodpovednost pravnickych osob

Globální směrnice pro právní soulad společnosti magellan týkající se trestní zodpovědnosti .pdf